Gastroiberico.com is een onderneming geregistreerd onder de eenmanszaak Pieter Temmerman met BTW-nummer ES.X7295505C. 

Maatschappelijke zetel:

Fco. Salado Garcés 13
41710 Utrera
Spanje

Magazijn:

Calle Fernández de Ribera 40
41005 Sevilla, Spanje
+34 653 191 152

info@gastroiberico.com
www.gastroiberico.com


BTW-Nummer / KvK

Omdat wij een Europees en van origine Spaans bedrijf zijn hebben wij geen KvK-nummer, wij beschikken natuurlijk wel over een Europees geregistreerd BTW-nummer.

Ons BTW-Nummer controleren kan via het VIES systeem van de EU:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

De volgende gegevens heeft u nodig om het BTW-nummer te controleren

Lidstaat ES

BTW-nummer ES X7295505C

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties bij het aankopen van producten. Gastroiberico.com biedt deze producten aan in een online winkel.

De volgende vastgelegde verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de contractuele relatie tussen de gebruiker (zie: klant) van de website Gastroiberico.com en de verkoper, het bedrijf Pieter Temmerman, wie de online winkel bezit.

1. DOEL

1.1. Het doel van de voorwaarden en bepalingen is de levering van de producten die aangeboden worden in de online-shop, tegen een vergoeding.

1.2. Door het betreden van de website is de klant verplicht akkoord te gaan met deze regels en voorwaarden.

2. INGANGSDATUM

2.1. Deze voorwaarden, samen met de orderbevestiging vormen het contract tussen Gastroiberico.com en de klant voor de levering van de producten. Er zijn geen andere algemene voorwaarden.

2.2. Zodra de klant overgaat tot een aankoop wordt er van uit gegaan dat de klant deze voorwaarden heeft gelezen en mee instemt.

3. BESTELLEN

3.1. Om een bestelling te plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.

3.2. Bij het bestellen stemt de klant in met de algemene voorwaarden.

3.3. Na het uitvoeren van een bestelling ontvangt de klant een e-mail als orderbevestiging. Wanneer een bestelling niet geaccepteerd wordt, wordt de klant hiervan eveneens per e-mail op de hoogte gesteld.

3.4. Het kan gebeuren dat een besteld product niet op voorraad is. In dergelijk geval lichten we de klant hier over in en informeren we over de geschatte leverdatum of bieden we een minstens evenwaardig alternatief aan. De klant heeft het recht om alsnog van de bestelling of een deel van de bestelling af te zien.

4. GOEDEREN

4.1 Lees zorgvuldig de beschrijving van de producten voordat u deze koopt. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het eindproduct. Als u twijfels heeft over uw keuze kunt u contact met ons opnemen voordat u uw de bestelling plaatst.

5. PRIJS

5.1. De prijs van onze producten worden inclusief BTW op onze website weergegeven. De prijs en de voorwaarden van de producten kunnen echter variëren. De geldige prijzen zijn deze die van toepassing zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door de klant.

5.2. De verkoopprijzen in onze online winkel zijn als volgt:

Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW. Bij een intracommunautaire verkoop of bij klanten die vrijgesteld zijn van BTW dient dit bij "andere opmerkingen" in het bestelformulier aangegeven worden. Na verificatie van de gegevens wordt overgegaan tot de terugbetaling van het BTW tegoed.

5.3. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product, op enkele uitzonderingen na. De verzendkosten worden betaald door de klant en worden toegevoegd aan de totale prijs van de geselecteerde producten. De klant wordt geinformeerd over de exacte verzendkost tijdens het checkout proces.

5.4. Prijzen zijn variabel en kunnen ten alle tijde aangepast worden op onze website.

6. BESCHIKBAARHEID

6.1 Indien één van de bestelde artikelen niet op voorraad is, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de klant met een indicatie van de mogelijke levertijd of om een kwalitatief evenwaardig product als alternatief aan te bieden. De klant heeft het recht om alsnog af te zien van zijn aankoop een een terugbetaling aan te vragen.

7. BETALING VAN PRODUCTEN

7.1. Om een maximale veiligheid van de betalingen te garanderen, heeft Gastroiberico.com met MultiSafepay een samenwerkingsverband. Wanneer de klant het symbool van MuliSafepay ziet, kan de klant ervan uitgaan dat de betaling 100% veilig verloopt.

7.2. Als onze veiligheidsafdeling fraude of onregelmatigheden vermoedt, heeft Gastroiberico.com het recht om de transactie te annuleren omwille van veiligheidsredenen.

7.3. Gastroiberico.com biedt klanten drie verschillende betalingsmogelijkheden:

- Betaling met credit/debit card:

Indien de koper wenst te betalen met creditcard, kan de bestelling van de klant pas herkend en verwerkt worden als de betaling is goedgekeurd door de bank. De online creditcard betaling wordt uitgevoerdt via "HTTPS", die uw creditcardgegevens versleuteld tijdens de transmissie. Uit veiligheidsredenen controleert Gastroiberico.com alle bestellingen die per creditcard betaald worden. Wij accepteren Maestro, Visa en MasterCard. Voor elke bestelling waarvan het bedrag hoger is dan is vastgelegd door Gastroiberico.com, wordt u gevraagd een identiteitsbewijs en een bewijs van woonplaats te verzenden per e-mail.

- Betaling via overschrijving:

De klant moet het uiteindelijke bedrag overmaken op de rekening die gegeven wordt. Na het voltooien van de aankoop, ontvangt de klant automatisch een e-mail met daarin de bankgegevens waarnaar het geld overgemaakt moet worden. Belangrijk: voor de overschrijving moet het referentienummer, dat verschijnt wanneer de bestelling wordt gedaan, gegeven worden. Als het referentienummer niet aangeboden wordt, is de bestelling ongeldig en maken wij het geld na 7 dagen weer terug over.

- Betaling via PayPal:

PayPal staat het toe om direct te betalen, zonder de account gegevens te geven. PayPal versleutelt vertrouwelijke gegevens met behulp van de beste technologieën die beschikbaar zijn op de markt.

Wanneer u een overeenkomst wilt sluiten met Paypal, klik dan op het hokje "Onthoud Paypal gegevens". U kunt deze overeenkomst annuleren door naar uw Paypal account te gaan.

7.4. Indien de aankoop door een eindgebruiker of een bedrijf is gedaan, wordt er een factuur opgestelt. Deze factuur bestaat uit het bedrag van de btw, indien van toepassing en de verzendkosten.

8. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

8.1. Producten worden verzonden naar het leveradres dat opgegeven werd door de klant.

8.2. De verwachte tijd tussen het bestellen en de eerste leveringspoging van de medewerkers van het transportbedrijf is van 2 factoren afhankelijk:

1. De verzendtijd (0-2 dagen) = bevestiging van de betaling + klaarmaken van de bestelling tot het ogenblik het pakket overhandigd wordt aan een medewerker van het transportbedrijf. De tijd voor het klaarmaken van de bestelling is afhankelijk van de beschikbaarheid van producten en eventuele extra services zoals het versnijden of ontbenen van ham.

2. De levertijd van de bestelling wordt door de mederwerkers van het transportbedrijf bepaald. De klant wordt via de e-mail "uw bestelling is verzonden" op de hoogte gehouden van het ogenblik waarop de verzenden plaats heeft gevonden en kan vanaf dan het pakket opvolgen via een daarvoor voorziene Track&Trace link.

8.3. Wij leveren de goederen zodra de betaling correct is uitgevoerd en wordt gecontroleerd. Ze worden geleverd afhankelijk van de geselecteerde transporteur:

• GLS: vervoer over de weg, leverbaar binnen 1-8 werkdagen (afhankelijk van de bestemming).

8.4. Met bovenstaande uren en dagen worden werktijden en werkdagen bedoeld, dat wil zeggen niet op zaterdag, zondag en feestdagen.

8.5. Aflevering gebeurt door de transporteur op het opgegeven adres. Als er niemand bij de eerste afleverpoging aangezig is, dan zal de transporteur trachten om op een ander tijdstip terug komen of eventueel proberen bij de buren af te leveren. Als laatste alternatief wordt het pakket aangeboden bi een GLS Parcelshop in de buurt. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht en dient de producten binnen de week op te halen. Gebeurt dit niet, dan wordt het pakket naar ons teruggestuurd. De goederen worden in dit geval terugbetaald aan de klant, met aftrek van de verzend -en retourkosten.

8.6. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. gastroiberico.com zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen termijn, of bij gebreke hieraan, de goederen zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om een schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn gastroiberico.com bindt, maar wel het recht om af te zien van zijn of haar aankoop.

8.7. De klant verwittigt gastroiberico.com in geval van incomplete of beschadigde artikelen ten laatste 15 dagen na ontvangst ervan, en in geval van niet-ontvangst ook ten laatste15 dagen na besteldatum. De consument kan elk leveringsadres opgeven dat hij wenst mits het adres binnen de Europese Unie is gelegen.

9. TERUGGAVE OF VERZAKINGSRECHT

9.1 De klant heeft het recht aan gastroiberico.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed resp. op het sluiten van de dienstenovereenkomst middels terugzending van de geleverde artikelen.

9.2 De terugzending van de geleverde artikelen, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geschiedt op kosten van de klant aan:

Gastroiberico.com
Calle Fernández de Ribera 40
41005 Sevilla
Spanje

9.3 De klant kan zijn recht van herroeping niet uitoefenen indien:
de geleverde goederen volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of het het gewicht minder bedraagt dan 80% van het originele gewicht.

9.4 Indien u een product heeft ontvangen dat beschadigd of niet is zoals het hoort te zijn moet u dit meteen melden bij ontvangst. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

9.5 Het retourneren van beschadigde en/of foute/defecte producten is volledig gratis voor de klant.

9.6 Na de ontvangst in ons magazijn wordt het product beoordeeld. Als we vaststellen dat het product niet beschadigd is en/of geen defecten vertoont, dan behouden wij ons het recht om de retour als nietig te verklaren. Het terugsturen van de producten is in dit geval op kosten van de klant.

10. DIENST NA VERKOOP

Onze klantenservice kan bereikt worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 20u via:

email: info@gastroiberico.com
telefoon: +34 653 191 152

11. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT EN GASTROIBERICO.COM

11.1. Gastroiberico.com wil haar klanten graag voorzien van de nodige informatie voor de aangeboden producten. Gastroiberico.com is in het geval van overmacht, de afwezigheid van de klant of onverziene omstandigheden door een persoon van het contract, en voor de niet-vervulling van deze voorwaarden, niet verantwoordelijk.

11.2. De klant verklaart het bestellingsformulier ter goeder trouw en correct te hebben ingevuld. Gastroiberico.com beschermd de gegevens in overeenstemming met de privacywet. De klant stemt in met de betaling van de prijs van de producten, inclusief de omzetbelasting en verzendkosten.

11.3. Wij raden aan een kopie van de gegevens bij de aankoop van het product te bewaren. Gastroiberico.com is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, bestanden of in het algemeen voor schade die niet het gevolg zijn van een back-up tekortkoming.

11.4. Gastroiberico.com is niet verantwoordelijk voor de consequenties die voortvloeien uit het verkeerd gebruiken van onze producten.

12. BEOORDELINGEN
Alle beoordelingen, geschreven door klanten worden gecontroleerd door het marketing team. Indien de beoordelingen tegen de wet, ethiek of moraal (beledigende publiciteit, laster, beledigingen, opmerkingen uit hun context..) geschonden worden, heeft Gastroiberico.com het recht om deze te weigeren of te bewerken.

13. PRIVACY

13.1. De persoonlijke gegevens van de klant, die voor ons tot beschikking worden gesteld, zijn essentieel voor het verzenden van bestellingen en het opmaken van facturen. Bij afwezigheid van deze gegevens zal automatisch de bestelling worden geannuleerd. Bij de registratie op onze site gaat de klant akkoord om ons te voorzien van de geldige gegevens. Deze gegevens zijn voor de dienstverlening van Gastroiberico.com en de correctie identificatie van de geregistreerde klant, evenals het verzenden van informatie en reclame voor verschillende producten en aanbiedingen die Gastroiberico.com heeft op haar website.

14. AUTEUR

14.1. Alle inhoud in de Gastroiberico.com (afbeeldingen, tekst, namen, merken en videos) zijn eigendom van Gastroiberico.com. Het kopieëren van het van de inhoud, in welke vorm dan ook, moet voorafgaand en expliciet goedgekeurd worden door Gastroiberico.com.

15. RECHT EN JURISDICTIE

15.1. Deze overeenkomst wordt beheerst in overeenstemming met de Belgische wetgeving en Europees recht. Eventuele disputen dienen te worden behamdeld door de rechtbank van Utrera, Sevilla.

16. AANBIEDINGEN EN COUPONS

16.1. Indien het aanbod niet anders is bepaald, zijn alle acties en vouchers geldig voor een maand.

16.2. De kortingsbon promoties zijn enkel geldig op de prijs van het product en zijn uitsluitend één keer van toepassing.

16.3. Gastroiberico.com heeft het recht om een persoon die misbruik maakt van de actie of onder verschillende identiteiten meerdere keren gebruikt maakt van de actie uit te sluiten.

16.4. U kan alleen gebruik maken van één coupon per aankoop. Coupons zijn niet cumulatief.